Skip to content

သတိပ႒ာန္စစ္စစ္

June 19, 2009

ဓမၼဓရ—- တရားေဟာတာနားလည္ သလုိလုိနဲ႔ နားမလည္တာေတြအမ်ားႀကီးပါလား ဘုရား။ အရွင္ဘုရားစိတ္အေၾကာင္းကုိရွင္းျပတုံးက နားလည္ သလုိလုိ ျဖစ္ခဲ့ တယ္။အခုမွစိတ္အေၾကာင္း နားမလည္ရင္ ကုိယ္ထင္သလုိလုပ္ေနတတ္တယ္ဆုိတာ သိလုိက္ရပါတယ္။ ကုိယ္ထင္သလုိ လုပ္ေနသမွ် အမွန္တရားကုိလုံးဝ ေတြ႔ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။အမွန္တရားကုိမေတြ႔ ေသးသမွ်ဘဝရဲ႔ ရပ္တည္ရာကုိလုံးဝရႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူးဘုရား။

အရွင္ဘုရားေျပာျပတဲ့အတုိင္း အတိတ္ကုိလည္းေတြးပူမေနေတာ့ပဲ အနာဂတ္ကုိလည္းႀကဳိၿပီး ေမွ်ာ္မေနေတာ့ပဲ (ပ်က္ေနတယ္၊ပ်က္ေနတယ္) ဟုသာစိတ္ေရာ၊ႏႈတ္ပါ ေအးေအးေဆးေဆး ရြတ္ေနလုိက္ပါတယ္။ ဘာကုိမွတာဝန္ယူမထားေတာ့ပဲ (ပ်က္ေနတယ္)-လုိ႔ရြတ္ရမဲ့အလုပ္တစ္ခု တည္း သာထားလုိက္ပါေတာ့တယ္။ (ပ်က္ေနတယ္)-လုိ႔ေအးေအးေဆးေဆးရြတ္ႏုိင္ေလေလ လုိခ်င္ ျဖစ္ခ်င္မႈ ၿငိမ္းေအးေလေလျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္..။လုိခ်င္ျဖစ္ခ်င္ရခ်င္မႈ ၿငိမ္းေအးေလေလ..။ (ပ်က္ေနတယ္)လုိ႔ေအးေအးေဆးေဆး ရြတ္ရတာ ေပ်ာ္ရႊင္ေလ ျဖစ္လာပါတယ္။ စိတ္ရဲ႔ ၿငိမ္းေအးမႈ ၊တည္ၾကည္မႈမ်ားရရွိၿပီး စိတ္မွာ အင္အားျဖစ္လာ သလုိ ခံစားရတယ္ဘုရား။ဒါေပမဲ့ (ပ်က္ေနတယ္) ဆုိတဲ့ စကားလုံးေပၚမွာ ရပ္ေနသလုိ ျဖစ္ၿပီး ေမ့လြယ္၊လြတ္လြယ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘယ္လုိဆက္လုပ္ရမယ္ဆုိတာညႊန္ၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။

ဦးဝိဇယ—လုိခ်င္၊ျဖစ္ခ်င္၊ရခ်င္မႈ ပရိယု႒ာန ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးသြားတဲ့ အခ်ိန္ကုိ သမၼာသမာဓိ ရတယ္လုိ႔ေခၚပါတယ္..။ သမၼာသမာဓိရေသာ္လည္း ေမ့လြယ္ေပ်ာက္လြယ္ျဖစ္ေနလွ်င္ ကုိယ့္ကုိကုိ သိရုံေလး သိၾကည့္ပါ။ သြားရင္လည္းသိရုံသိၿပီးသြားပါ။ ကုိယ္ဘာအလုပ္ကုိပဲလုပ္လုပ္ သိရုံသိၿပီးလုပ္ပါ။ ေလ်ာင္းရင္လည္းသိရုံသိေနပါ။ (ပ်က္ေနတယ္)ဟုုိရြတ္ရင္း ကုိယ့္ကုိကုိ သိေနပါဘုရား။

ဓမၼဓရ—- တပည့္ေတာ္လုပ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အလုပ္-၂ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ ပ်က္ေနတယ္လုိ႔ရြတ္ရတဲ့အလုပ္ ကတစ္ခု ကုိယ့္ကုိကုိ သိရတဲ့အလုပ္ကတစ္ခုဟု ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနပါတယ္။ ကုိယ့္ကုိကုိ သိရာမွာ ထုိင္ေနရင္ ငုတ္တုတ္ကုိသိေနတယ္..။ သြားေနရင္ လည္းမတ္တတ္လႈပ္ရွားတာ ကုိသိေနတယ္။သြားျခင္း၊ရပ္ျခင္း၊ထုိင္ျခင္း အိပ္ျခင္းဆုိတဲ့စကားကုိမွီၿပီး တစ္ေယာက္တည္းႏွစ္ကုိယ္ကြဲၿပီး ကုိယ့္ကုိေဘးနားက လူတစ္ေယာက္ ၾကည့္ေနသလုိ သိေနပါတယ္။ အဲလုိသိတာမွန္ပါသလားဘုရား။

ဦးဝိဇယ—အဲလုိသိရမွာလုံးဝမဟုတ္ပါဘူး။သြားရပ္၊ထုိင္ေလ်ာင္းဟူေသာ ပညတ္မပါပဲ သိရမွာျဖစ္ပါတယ္..။ႏွစ္ကုိယ္ကြဲၿပီးသိရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ပ်က္ေနတယ္–ဟုသိေသာအသိႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းသိရမွာျဖစ္ပါတယ္..။ အလုပ္တစ္မ်ဳိး တည္းျဖစ္သြားမွ မွန္ပါတယ္ဘုရား။ လက္ေတ႔ြေျပာရရင္ —အရွင္ဘုရားသည္နားမွာအိပ္လုိက္ပါ။ ေျခကုိဆန္႔ထားလိုက္ပါ။ လက္ကုိလည္း ခႏၶာကုိယ္ေဘးမွာ ဆန္႔ခ်ထားပါ။ လူေသကုိ က်င္းထားသလုိ က်င္းထားပါ။ တကုိယ္လုံးဘယ္ေနရာမွ တင္းမထားပါနဲ႔။ အားလုံး ေလွ်ာ့ခ်ထား လုိက္ပါ။ တင္းတာၾကပ္တာ ဘယ္ေနရာမွမရွိေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ထား လုိက္ထားပါ။စိတ္ကုိလည္းတင္းမထားပါနဲ႔။ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး စိတ္နဲ႔ပ်က္ေနတယ္—ဟုေအးေအးေဆးေဆး ရြတ္ရင္း ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ တစ္ကုိယ္လုံး သိၾကည့္ပါ။အျပင္က အိပ္ေနတယ္ဟု ပုံမေဖာ္ပဲ အတြင္းထဲကပဲ သိရုံေလးသိၿပီး ေနၾကည့္ပါဘုရား။

ဓမၼဓရ—- ကုိယ့္ကုိကိုသိဆုိတာ ကုိသေဘာေပါက္ပါၿပီဘုရား။ တပည့္ေတာ္သိစရာကိုလုိက္ရွာေနလုိ႔ မသိတာပါဘုရား။ အရွင္ဘုရား ခုိင္းတဲ့အတုိင္း အိပ္ရင္းနဲ႔သိၾကည့္ေနေတာ့ ပ်က္ေနတယ္ဟုရြတ္တာနဲ႔ သိရတာႏွစ္မ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူးဘုရား။ပ်က္ေနတယ္ဟုရြတ္ေသာအသိထဲမွာ ကုိယ့္ကုိကုိ သိျခင္းပါေနပါတယ္ဘုရား။ကိယ့္ခႏၶာကုိယ္ကုိသိရုံသိၿပီး ဂရုစုိက္ၾကည့္တဲ့အခါ တပည့္ေတာ္ ခႏၶာထဲမွာ အပ္ဖ်ား ခ်စရာ ေနရာမရွိသေလာက္ မၿငိမ္သက္တဲ့သေဘာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္..။ မၿငိမ္မသက္ကလည္း မ်က္စိျဖင့္ျမင္ရတဲ့ မၿငိမ္တာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူးဘုရား။ မၿငိမ္မသက္တဲ့သေဘာမွ် သက္ သက္ပါဘုရား။အဲသလုိ သိရင္း ပ်က္ေနတယ္ဟု ရြတ္ေတာ့ ရြတ္မွတ္ရတာ ၿမဲလာတယ္ ဘုရား။ယခုေျပာတဲ့အတုိင္း မွန္ပါသလားဘုရား။

ဦးဝိဇယ—-အရွင္ဘုရားသိလုိက္တာ အားလုံးမွန္ပါတယ္ဘုရား။အရွင္ဘုရားသိလုိက္တဲ့ သိစရာဟု ရုပ္တရားရဲ႔ ေဖာက္ျပန္တဲ့သေဘာ ကုိသိလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္..။အဲဒီသိစရာကုိ စာကေျပာတယ္..။ ႏွမ္းအုိးကင္းထဲက ႏွမ္းေတြ က်ပ္သလုိ ၊ေရစီးသလုိ၊ ဆီမီးလွ်ံလုိ စသည္ျဖင့္ဥပမာေတြအမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးၾကပါတယ္..။အရွင္ဘုရားသိလုိက္တဲ့ သိစရာဟာ အရိွတရားျဖစ္ပါတယ္..။ အရွိတရားကုိ သတိထားတတ္ သတိထားႏုိင္ေတာ့ သတိပ႒ာန္ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။ နာမည္တပ္လုိ႔မရ၊ သိလုိ႔သာ ရေသာသိစရာကုိ သိျမင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္..။စိတ္မွာပုံေဖာ္ၿပီး ေျပာလုိ႔မရ..

v  -သိလုိ႔သာရေသာသိစရာ ကုိသိလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။

v  -ရွာေဖြႀကံစည္ ၍ သိလုိ႔မရေသာ သိစရာကုိ သိလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

v  -ေျပာျပလုိ႔မရေသာ သိစရာကုိ သိလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

v  -ေျပာျပ၍မရ သိလုိ႔သာ ရေသာ သိစရာကုိသိလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

v  -လုိခ်င္မႈႏွင့္ သိလုိ႔မရေသာ သိစရာကုိ သိလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

v  ျဖစ္ခ်င္မႈ၊ရခ်င္မႈမ်ားႏွင့္ သိလုိ႔မရေသာ သိစရာမ်ားကုိ သိလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

v  ပရိယု႒ာနကိေလသာၿငိမ္းေအးသြားမွ သိလုိ႔ရေသာသိစရာကုိ သိလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။

v  ကုိယ့္အထင္ႏွင့္ သိလုိ႔မရေသာ သိစရာကုိ သိလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္–ဘုရား။

သိတာႏွင့္သိစရာကုိ မ်က္ေျခအျပတ္မခံပဲ ထပ္ခါသိႏုိင္ေအာင္ႀကဳိးစားေပးပါဘုရား။

ကုိယ္ေတြ႔ ဉာဏ္ေတြ႔ သတိပ႒ာန္စစ္စစ္ ျဖစ္ပါၿပီဘုရား။သတိပ႒ာန္ ေလးပါးလုံး ပါဝင္ေသာ သိစရာကုိသိေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: