Skip to content

သမၼာသမာဓိ-ျဖစ္ေအာင္အားထုတ္နည္း

June 11, 2009

ဓမၼဓရ—စိတ္ကုိေျပးတယ္ဆုိတဲ့အထင္ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္တဲ့ အစြဲေတြကုိဆင္ျခင္ပါ့မယ္ဘုရား။

ဦးဝိဇယ—ဟုတ္ပါတယ္။ စိတ္သေဘာကုိမသိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္သာ စိတ္ကုိခ်ဳပ္တာ၊ ဆြဲတာ၊ဖိတာ ေတြျဖစ္လာရတာပါ။

စိတ္သေဘာကုိသိထားရင္  စိတ္သိတာကုိမတားပဲ လုိခ်င္မႈနဲ႔ မသိေအာင္၊(ပ်က္ေနတယ္) ဟုသိေန ေအာင္ ႀကဳိးစားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သိၿပီးပ်က္တဲ့ စိတ္ကုိ မသိေအာင္လုံးဝ မထိန္းခ်ဳပ္ရ ပါ ဘူး။ထုိစိတ္ကုိ မွီၿပီး ျဖစ္တဲ့ လုိခ်င္၊ျဖစ္ခ်င္၊ရခ်င္ မႈ ပရိယု႒ာနကိေလသာ ကုိသာ ပယ္ရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ပယ္လုိလွ်င္ (ပ်က္ေနတယ္) ဟုခဏခဏ သိေနေအာင္လုပ္ၿပီး ပယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဝင္ေလ၊ ထြက္ေလ)ႏွင့္ (ပ်က္ေနတယ္) ဟု ရြတ္တာႏွင့္ေရာေနတာဟာ အျပစ္မရွိပါဘူး။ ကုိယ္က တမင္တကာ ဖန္တီးၿပီး အခ်ီအခ် တူေအာင္ေတာ့ မလုပ္ရပါဘူး။ တူေအာင္ တမင္လုပ္ရင္ေတာ့ ဝင္ေလကုိပ်က္ေနတယ္ ဟုနာမည္တပ္သလုိျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ သမာဓိရလည္း ဝင္ေလထြက္ေလ ကုိမွီေနလိမ့္မယ္။

ဝင္ေလထြက္ေလကုိမွီေနရင္ သမၼာသမာဓိ မျဖစ္ပဲ ရုိးရုိးသမာဓိ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ သမၼာသမာဓိ ကုိအားထုတ္တဲ့အခါမွာ အလုပ္တစ္ခုတည္း ထားသင့္တယ္။

ဟုိလုိလုပ္မွျဖစ္မယ္၊ ဒီလုိလုပ္မွျဖစ္မယ္၊ ဟု အလုပ္မရႈပ္သင့္ပါဘူး။ပ်က္ေနတယ္-ပ်က္ေနတယ္ ဟု စိတ္ေရာႏႈတ္ပါ ရြတ္ေနတဲ့ အလုပ္ေလးကုိ လုပ္ေနရတာကုိ ေက်ေက်နပ္နပ္ လုပ္ေနသင့္တယ္။ တရားအားထုတ္တယ္ ဆုိတာ ပ်က္ေနတယ္-ပ်က္ေနတယ္ဟု ေက်နပ္စြာ ေအးေအးေဆးေဆး စိတ္ေရာ၊ႏႈတ္ပါရြတ္ျခင္း၊အလုပ္ကလြဲၿပီး တစ္ျခားအလုပ္မရွိဟုနားလည္ကာ အားထုတ္သင့္တယ္။

ပ်က္ေနတယ္-ဟုမရြတ္မိလုိက္ေသာ လြန္သြားေသာအခ်ိန္ကုိ ျပန္ေတြးၿပီး ႏွေမ်ာပူပန္ၿပီး မေနရပါဘူး။ အနာဂတ္ကုိေက်ာ္ၿပီး-ဘယ္ႏွစ္နာရီအထိရြတ္မယ္၊ဟုလည္းေတြးၿပီး မရြတ္ရပါဘူး။ သတ္ိရတုိင္း လုိခ်င္၊ျဖစ္ခ်င္ရခ်င္ မေပၚႏုိင္ေအာင္ ပ်က္ေနတယ္-ပ်က္ေနတယ္လုိ႔ေအးေအးေဆးေဆးေလး ရြတ္သင့္ပါတယ္။

ခႏၶာကုိယ္ကုိအသက္သာဆုံးထားရမယ္၊ စိတ္ကုိလည္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဆြဲျခင္း၊ဖိျခင္း လုံးဝမလုပ္ပဲ အသက္ သာဆုံး၊အလြတ္လပ္ဆုံး အျဖစ္ထားရမယ္။ ပ်က္ေနတယ္-ပ်က္ေနတယ္ဟုလည္း အေအး ေဆး ဆုံးရြတ္ႏုိင္ရမယ္။

သမာဓိရမႈ၊မရမႈ၊ တရားရမႈ၊မရမႈ လုံးဝေက်ာ္မေတြးရပါဘူး။

ထုိရျခင္း၊ မရျခင္း သည္လည္း တရားအားထုတ္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ရဲ႔ အလုပ္လုံးဝမဟုတ္-ေၾကာင္းကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ ထား ရပါမယ္ဘုရား။

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: